×

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dyplom.jpg

Instytut Metalurgii Żelaza otrzymał dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą: „Prognozowania trwałości elementów pracujących w warunkach pełzania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”. Projekt ten został już nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”.

Projekt został zgłoszony wspólnie z Politechniką Śląską: dr inż. Marek Sroka, dr Agata Śliwa, ze strony Instytutu projekt koordynowali: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. i dr inż. Adam Zieliński.


Powrótwersja do druku