×

Nagroda specjalna na międzynarodowej wystawie w Seulu
dyplom_nagroda specjalna.jpg

Nagrodę specjalną na Międzynarodowej Wystawie Innowacji KIWIE 2016 organizowanej w Seulu przez Korea Women Inventors Association (KWIA), w uznaniu za najbardziej kreatywne i innowacyjne rozwiązanie otrzymał wynalazek pt.: Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej stali niskostopowych po długotrwałym starzeniu autorstwa: dr inż. Adam Zieliński (IMŻ), dr inż. Marek Sroka (Politechnika Śląska), dr Marcin Miczka (IMŻ), dr Agata Śliwa (Politechnika Śląska).


Powrótwersja do druku