×

Nagroda specjalna na międzynarodowej wystawie w Bangkoku
IPITEx_2018.jpg

   Nagrodę specjalną na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazczości, Innowacji i Technologii IPITEx 2018 organizowanej w Bangkoku w Tajlandii, 2-6 luty 2018 otrzymał wynalazek pt.: "Forecasting of residual life in austenitic power plant" autorstwa: dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. nzw. (IMŻ), dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. (IMŻ), dr inż. Marek Sroka (Politechnika Śląska), dr Agata Śliwa (Politechnika Śląska).


Powrótwersja do druku