×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2.jpg

Od Redakcji

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica obchodzi w bieżącym roku Jubileusz 65-lecia działalności. Obchody dla uczczenia tej rocznicy odbyły się w dniach 28-30 kwietnia i obejmowały uroczyste otwarte posiedzenie Rady Naukowej Instytutu (28 kwietnia) oraz Seminarium Naukowe "Stal dla Nowoczesnego Społeczeństwa - Technologie i Wyroby" (29 i 30 kwietnia) podsumowujące dorobek Instytutu w okresie ostatnich pięciu lat.

Posiedzenie Rady Naukowej obejmowało syntetyczny przegląd osiągnięć Instytutu w ostatnim pięcioleciu, wręczenie nowo ustanowionego Medalu "Za Wybitny Wkład w Rozwój Instytutu", zwiedzanie przez zaproszonych gości laboratoriów i zapoznanie się z nowym wyposażeniem i nowymi inwestycjami Instytutu, wśród których najważniejsza jest, budowana obecnie linia do półprzemysłowej symulacji procesów hutniczych (LPS). Posiedzenie Rady uświetniła obecność licznych zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, członkowie Rady Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele władz miasta Gliwice, dziekani wydziałów kształcących metalurgów: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z Instytutem. W posiedzeniu Rady uczestniczyła cała załoga i byli pracownicy Instytutu oraz oczywiście członkowie Rady.

Przegląd osiągnięć Instytutu w ostatnim pięcioleciu przedstawił Dyrektor Instytutu dr inż. Adam Schwedler. Wystąpienie to publikujemy w zeszycie numerze 2 (2010) Prac Instytutu Metalurgii Żelaza. Kapituła Medalu "Za Wybitny Wkład w Rozwój Instytutu" przyznała to odznaczenie Panu Profesorowi Kazimierzowi Mamro, wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu oraz Fabryce RAFAKO S.A., z którą Instytut współpracuje niemal od początku swej działalności. Medal odebrał Prezes Zarządu mgr inż. Wiesław Różacki - Dyrektor Generalny Fabryki.

Seminarium Naukowe związane z obchodami 65-lecia Instytutu odbyło się w Ustroniu. Na seminarium zaprezentowano dorobek pracowników Instytutu i współpracujących z Instytutem pracowników uczelni i przemysłu. Zbiór referatów został opublikowany w numerze 1 (2010) Prac Instytutu Metalurgii Żelaza. Seminarium uświetnili wybitni przedstawiciele instytucji europejskich: Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP), Komisji Europejskiej, Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), wyższych uczelni oraz firm z obszaru przemysłu stalowego. Wzięli oni udział w Panelu Dyskusyjnym Seminarium i wygłosili referaty przeglądowe wprowadzające do tematyki poszczególnych sesji seminarium. Przedstawione przez nich prezentacje zamieszczone zostały w zeszycie nr 2 (2010) Prac. Seminarium podsumował referat Dyrektora Naukowego Instytutu prof. dr hab. Józefa Paducha, opublikowany także w tym numerze Prac.

Spis treści zeszytu nr 2/2010 czasopisma Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

A. Schwedler

Instytut Metalurgii Żelaza w ostatnim pięcioleciu

J. Paduch

Podsumowanie Seminarium "Stal dla nowoczesnego społeczeństwa - technologie i wyroby"

 

Prezentacje przedstawicieli instytucji europejskich goszczących na Seminarium - wprowadzenie

 

R.C. Meiler

Talent management in the european steel industry

J.-L. Delplancke

European policies and research and development in the steel industry

L. Chefneux

Steel industry in the future based on the intelligent manufac-turing roadmap "Towards the process industry lean factory of the 21st century"

C.-D. Wuppermann, R. Sievering, U. Müller

Future products challenge production

R. Kopp

Innovation in steel

B. De Lamberterie

Position of the steel industry in the European research area

2012-10-21