×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2014
PIMŻ nr 4 2014.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

 

Roman Kuziak, Ryszard Molenda, Piotr Głowacki

Instytut Metalurgii Żelaza

PÓŁPRZEMYSŁOWA INSTALACJA DO  PRZYŚPIESZONEGO, KONTROLOWANEGO CHŁODZENIA STALOWYCH WYROBÓW KSZTAŁTOWYCH DLA PROJEKTOWANIA PRZEMYSŁOWYCH TECHNOLOGII UMACNIANIA CIEPLNEGO

W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną półprzemysłowej instalacji do przyspieszonego chłodzenia stalowych wyrobów kształtowych. Skuteczność funkcjonowania stanowiska sprawdzono w procesie umacniania cieplnego kształtownika górniczego V-29 i szyny kolejowej typu UIC60.

Słowa kluczowe: austenit, bainit, cementyt, ferryt, dysza wodno-powietrzna, kształtownik, martenzyt, szyna kolejowa, termopara

 

Wojciech Burian, Jarosław Marcisz

Instytut Metalurgii Żelaza

NUMERYCZNA I FIZYCZNA SYMULACJA UJEDNORODNIANIA NISKOWĘGLOWEJ STALI NIKLOWO-MOLIBDENOWEJ

Technologia produkcji stali stopowych obejmuje proces ujednorodniania, który ma istotny wpływ na kształtowanie właściwości mechanicznych wyrobów finalnych. Proces ten należy zoptymalizować w zakresie temperatury i czasu wygrzewania, a zastosowanie symulacji numerycznej umożliwia znaczne skrócenie czasu niezbędnego do opracowania finalnych parametrów obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ujednorodniania stali Fe-Ni-Mo-(Al, Cu) o zawartości węgla 0,1% (oznaczonej ND3). Dane do symulacji numerycznych uzyskano na podstawie wyników badań struktury krzepnięcia i mikroanalizy składu chemicznego. Na podstawie obliczeń termodynamicznych i wyników badań mikrostruktury opracowano parametry wyżarzania ujednorodniającego.

Słowa kluczowe: stal stopowa niskowęglowa, proces ujednorodniania, obliczenia termodynamiczne

 

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

Martyna Nowak

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Badań Technologicznych

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PALIWA ALTERNATYWNEGO Z ODPADÓW KOMUNALNYCH W PROCESIE SPIEKANIA RUD ŻELAZA

W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że możliwe jest wykorzystanie tego paliwa jako zamiennika części koksiku lub antracytu oraz jako składnik poprawiający przewiewność mieszanki spiekalniczej. Należy jednak zwrócić uwagę na

zawartość chloru w tych paliwach, który negatywnie wpływa na skuteczność działania elektrofiltrów. Wykorzystanie tych paliw w procesie spiekania wymaga ścisłej współpracy IMŻ i ICHPW w celu doboru odpowiednich właściwości paliw alternatywnych.

Słowa kluczowe: koksik, antracyt, paliwa alternatywne, spiekanie rud żelaza, chlor, elektrofiltr

 

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

OPRACOWANIE METODY BRYKIETOWANIA MUŁKÓW ZGORZELINOWYCH POD KĄTEM ICH RECYKLINGU W PIECACH SZYBOWYCH

W artykule przedstawiono metodę brykietowania mułków zgorzelinowych pod kątem ich recyklingu w piecach szybowych. Wykonano próby brykietowania mułków zgorzelinowych przy zastosowaniu różnego rodzaju spoiw. Zbadano właściwości fizykochemiczne i wytrzymałościowe brykietów. Stwierdzono, że do brykietowania mułków zgorzelinowych bardzo dobrze nadają się spoiwa dwuskładnikowe na bazie wapna hydratyzowanego i melasy. Przy 20% udziale sumy spoiw uzyskuje się bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe. Praktycznie bezpośrednio po procesie brykietowania można stosować te brykiety w procesie szybowym. Maksymalną wytrzymałość mechaniczną uzyskują po 10 dniach sezonowania.

Słowa kluczowe: mułki zgorzelinowe, brykietowanie, spoiwo

 

Hanna Krztoń, Janusz Stecko, Jarosław Gazdowicz, Zofia Kania

Instytut Metalurgii Żelaza

CHARAKTERYSTYKA MINERALOGICZNA OBECNIE STOSOWANYCH RUD W HUTNICTWIE ŻELAZA

Przeprowadzono badania składu mineralnego dla rud hematytowych kawałkowych z pięciu różnych złóż – trzech ukraińskich, jednego z RPA i z Liberii. Wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej do identyfikacji minerałów oraz metodę Rietvelda do obliczenia udziałów poszczególnych składników mineralnych w badanych rudach. Zastosowano mikroskopię skaningową z analizą chemiczną w mikroobszarach do badania składu chemicznego minerałów.

Słowa kluczowe: rudy hematytowe kawałkowe, dyfrakcja rentgenowska, metoda Rietvelda, mikroskopia skaningowa, analiza chemiczna w mikroobszarach

 

 

Seminaria Naukowe w Instytucie Metalurgii Żelaza

 

2015-04-01

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku