×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2019
JMM 4-19 okl ramka.jpg

Spis treści


Wojciech SZULC
Józef PADUCH
Adam ZIELIŃSKI
Marcin DOLEŻYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

PROJEKT EUROPEJSKI „PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE STALI”: UZGODNIONY Z PRZEMYSŁEM ZRÓWNOWAŻONY EUROPEJSKI PROGRAM I STRATEGIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE STALI (ESSA)” – PIERWSZY ROK REALIZACJI

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę europejskiego projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza. Projekt dotyczy przygotowania i doskonalenia kadr dla sektora stalowego w obliczu szybko zbliżającej się rewolucji przemysłowej 4.0: WORK 4.0 dla STEEL 4.0. Przedstawiono pierwsze wyniki projektu uzyskane w 2019 r., podkreślając wkład Instytutu. Czteroletni projekt (zakończenie w grudniu 2022 r.) łączy w programie ERASMUS + wysiłki w tym obszarze szeroko zakrojonego konsorcjum europejskiego, w skład którego wchodzi 24 partnerów z 10 krajów i 14 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów.

Słowa kluczowe: sektor stalowy, umiejętności, rewolucja przemysłowa 4.0, plan działania na rzecz (blueprint)


Jarosław MARCISZ
Bogdan GARBARZ
Tymoteusz TOMCZAK
Aleksandra JANIK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Lech STARCZEWSKI
Robert NYC
Michał GMITRZUK

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW WYTWARZANIA BLACH PANCERNYCH PERFOROWANYCH ZE STALI NANOBAINITYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODYKI POMIARU DYNAMICZNEJ TWARDOŚCI

W pracy kontynuowano opracowywanie charakterystyk materiałowych w celu poszerzenia asortymentu wyrobów, do wytwarzania których można zastosować stale nanostrukturalne bainityczne. Badania obejmowały pomiary właściwości dynamicznych istotnych w procesie kwalifikacji materiału do testów ostrzałem oraz do innych zastosowań wymagających odporności na zużycie dynamiczne. Nowość realizowanego rozwoju innowacyjnego gatunku stali nanostrukturalnej oraz technologii wytwarzania wyrobów – w tym systemów opancerzenia zawierających blachy perforowane z tego gatunku stali, polegała na opracowaniu podstaw metody pomiaru twardości dynamicznej oraz testów wgłębiania dynamicznego z zastosowaniem symulatora Gleeble.

Słowa kluczowe: stal nanobainityczna, twardość dynamiczna, blachy perforowane, odporność balistyczna


PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH INSTYTUTU – STRESZCZENIA

2020-04-02


Powrótwersja do druku