×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2020
4-20 okladka www.jpg

Spis treści


Marian NIESLER
Janusz STECKO

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Sławomir STELMACH

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

WYKORZYSTANIE KARBONIZATU Z DREWNA IGLASTEGO JAKO PALIWA ZASTĘPCZEGO W PROCESIE SPIEKANIA RUD ŻELAZA

W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w Łukasiewicz – IMŻ, przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, nad wykorzystaniem karbonizatu z drewna iglastego jako paliwa zastępczego w procesie spiekania rud żelaza. Stwierdzono, że biorąc pod uwagę wydajność produkcyjną, zużycie paliwa oraz właściwości powstałego spieku  udział badanego karbonizatu nie powinien przekraczać 10% mas. w sumie paliwa. Przy stosowaniu badanego karbonizatu obniżała się zawartość FeO w spieku. Spiek posiadał lepszą wytrzymałość ISO T niż przy stosowaniu samego koksiku. Równocześnie ścieralność spieku ISO A zmniejszała się ze wzrostem udziału karbonizatu w sumie paliwa. Stosowanie badanego karbonizatu może bardzo pozytywnie wpływać zarówno na wytrzymałość spieku, jak i jego właściwości redukcyjne.

Słowa kluczowe: karbonizat, biomasa, koksik, spiekanie rud żelaza


Marek BURDEK
Jarosław MARCISZ
Jerzy STĘPIEŃ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE NOWEGO GATUNKU STALI NA ODKUWKI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI I UDARNOŚCI

Opracowano podstawy technologii produkcji oraz przeprowadzono badania właściwości mechanicznych nowego gatunku stali na odkuwki o podwyższonej wytrzymałości i udarności z przeznaczeniem dla wyrobów specjalnych. Zakres badań obejmował propozycję nowego składu stali wraz z wykonaniem wlewków i jej dalszym przetwarzaniem na odkuwki w warunkach przemysłowych, wykorzystując wsad o różnych wymiarach przekroju poprzecznego zaproponowanych w wyniku obliczeń numerycznych łącznie z wykonaniem obróbki cieplnej w dwóch wariantach W wyniku badań i analiz stwierdzono, że zaproponowana technologia umożliwia uzyskanie półwyrobów o założonym poziomie wytrzymałości i udarności.

Słowa kluczowe: stal niskostopowa, kucie na gorąco, odkuwka, wytrzymałość, udarność


Hanna PURZYŃSKA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Grzegorz GOLAŃSKI

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochwska

Michał KWIECIEŃ
Dariusz PARYŻ

Power Research & Testing Company ENERGOPOMIAR, Gliwice

WPŁYW EKSPLOATACJI NA PROCESY WYDZIELENIOWE W AUSTENITYCZNEJ STALI TP347HFG

W pracy przedstawiono analizę procesów wydzieleniowych w żarowytrzymałej stali TP347HFG po 41 000 h eksploatacji w temperaturze 585°C. Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wykazały, że eksploatacja badanej stali spowodowała przede wszystkim zajście procesów wydzieleniowych na granicach ziaren. Identyfikacja wydzieleń wykazała występowanie po granicach węglików typu M23C6 oraz cząstek fazy σ. Pojedyncze cząstki węglików M23C6 ujawniono również na granicach bliźniaków. Wewnątrz ziaren austenitu oprócz dużych, pierwotnych wydzieleń, obserwowano również drobnodyspersyjne wtórne cząstki NbX (X = C,N).

Słowa kluczowe:  stale dla energetyki, TP347HFG, mikrostruktura, procesy wydzieleniowe, właściwości mechaniczne, trwałość eksploatacyjna


Tymoteusz JUNG
Milena KIERAT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW PIERWIASTKÓW STOPOWYCH NA MIKROSTRUKTURĘ NOWYCH NADSTOPÓW NA OSNOWIE KOBALTU UMACNIANYCH FAZĄ – L12

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nad pierwotną strukturą nowej generacji nadstopów na osnowie kobaltu typu
Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb. Badania nad tą grupą materiałów rozpoczął w 2006 roku J. Sato. Przewiduje się, że materiały te w przyszłości mogą zastąpić nadstopy na osnowie niklu ze względu na ich doskonałe właściwości w podwyższonej temperaturze w porównaniu z nadstopami na osnowie niklu. Obecnie nadstopy na osnowie niklu wzmacniane fazą γ’ są nadal bezkonkurencyjne w zastosowaniach lotniczych, jednak nadstopy na bazie kobaltu są odpowiedzią na ich istniejące ograniczenia, które nie pozwalają na utrzymanie obecnego tempa rozwoju silników lotniczych.
Słowa kluczowe:  Co20Ni10Al5Mo2Nb, odlewanie, pierwotna mikrostruktura, segregacja, dendryty


Adam ZIELIŃSKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO STARZENIA NA PROCES WYDZIELENIOWY FAZY SIGMA W STALACH O OSNOWIE AUSTENITYCZNEJ

Stale o osnowie austenitycznej w gatunkach Super 304H, HR3C i Sanicro 25 stosowane są w budowie elementów ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury w stanie dostawy oraz po starzeniu do 50 000 godzin w temperaturze 700°C. Badania mikrostruktury wykonano wykorzystując skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Identyfikację występujących wydzieleń przeprowadzono przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W pracy w szczególności analizowano proces wydzieleniowy fazy sigma i jego dynamikę w zależności od czasu starzenia. Pokazano, że międzymetaliczna faza sigma odgrywa istotny wpływ na utratę trwałości badanej stali. Związane jest to z jej znacznym wzrostem wskutek oddziaływania wysokiej temperatury, a jej dynamika koagulacji i koalescencji zależy silnie od poziomu temperatury starzenia/eksploatacji. Identyfikacja jakościowa i ilościowa opisanego w pracy procesu wydzieleniowego międzymetalicznej fazy sigma ma istotne znaczenie w analizie utraty trwałości badanych stali w warunkach pełzania.

Słowa kluczowe: Super 304H, HR3C, Sanicro 25, mikrostruktura, faza sigma, starzenie, utrata trwałości

2021-03-30


Powrótwersja do druku