×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje ogólne

Kwartalnik wydawany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Journal of Metallic Materials (ISSN 2657-747X), istniał od 1949 roku, kiedy to wydano pierwszy zeszyt czasopisma pt. „Prace Badawcze Głównego Instytutu Metalurgii i Odlewnictwa”. Do roku 2019 kwartalnik wydawany był pod tytułem Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. W czasopiśmie publikowane były wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmowały charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie. W Journal of Metallic Materials ukazywały się wyniki prac badawczych pracowników Łukasiewicz – IMŻ oraz prace wykonane wspólnie z autorami spoza Instytutu. Czasopismo  wydawano w języku angielskim (tytuły, abstrakty i słowa kluczowe dodatkowo w języku polskim).

Czasopismo Journal of Metallic Materials jest indeksowane w BazTech, PBN oraz ICI World Master List.  

Zeszyt nr 3-4/2022 „Journal of Metallic Materials” jest ostatnim wydaniem naszego kwartalnika.

Z początkiem 2023 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza rozpoczął swoją działalność w strukturze nowego instytutu pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, po konsolidacji z instytutami Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa i Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Działalność wydawnicza w szerszym zakresie merytorycznym  planowana jest w czasopiśmie pt. Material Science and Welding Technologies (Technologie Materiałowe i Spawalnicze) będącym kontynuacją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

 


 

RADA NAUKOWA (Journal of Metallic Materials)

 

Prof. dr ing. Jiři BAŽAN (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr ing. Maria FRÖHLICHOVÁ (Technická Univerzita v Košiciach, Słowacja)

Dr inż. Mohamed Abdel-Hady GEPREEL, prof. nzw. (E-JUST, Egipt)

Dr hab. inż. Grzegorz GOLAŃSKI, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr ing. Rudolf KAWALLA (TU Bergakademie Freiberg, Niemcy)

Dr Grzegorz KĄDZIELAWSKI (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska)

Dr hab. inż. Mirosław ŁOMOZIK (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Polska)

Prof. ing. Karel MICHALEK (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr hab. inż. Jarosław MIZERA (Politechnika Warszawska, Polska)

Prof. dr inż. Jana PETRŮ (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Dr. hab. inż. Paweł PICHNIARCZYK, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)  

Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Polska)

Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska, Polska)


 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologicznyjest wydawcą recenzowanych monografii naukowych.

Został umieszczony w wykazie wydawnictw MNiSW (I poziom – 80 pkt).

 

RADA NAUKOWA (MONOGRAFIE) od 2023 r.

Prof. dr hab. inż. Rafał DAŃKO (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Prof. dr hab. inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI (Politechnika Wrocławska)

Dr hab. inż. Paweł PICHNIARCZYK, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Prof. dr hab. Maria SOZAŃSKA (Politechnika Śląska)

Dr hab. inż. Joanna WOJEWODA-BUDKA, prof. PAN (Instytut Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Adam ZIELIŃSKI

zastępcy redaktora naczelnego – dr hab. inż. Jarosław MARCISZ, prof. dr hab. Józef PADUCH

redaktorzy tematyczni –  dr hab. inż. Marian NIESLER, dr hab. inż. Zygmunt MIKNO, dr hab. inż. Krzysztof RADWAŃSKI, prof. dr hab. inż. Jacek SŁANIA, dr hab. inż. Dariusz WOŹNIAK

redaktorzy techniczni – mgr Marek DRAGAN, mgr inż. Danuta GRUSZCZYŃSKA, mgr Joanna GUBERNAT

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny

ul. K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 23 45 125, 32 23 45 271, 32 33 58 202, e-mail: redakcja@git.lukasiewicz.gov.pl


Powrótwersja do druku