×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Badania i doskonalenie materiałów
Badania.jpg

Projektowanie i modyfikacja gatunków stali i stopów żelaza Grupa Badawcza: Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów – BW   Grupa Badawcza: Symulacje Procesów Technologicznych – BT

Wytwarzanie stopów metodą mechanicznej syntezy  Grupa Badawcza: Badania Właściwości i Struktury Materiałów – BL

Dobór i adaptacja wyrobów stalowych do wymaganych warunków przetwarzania i użytkowania Grupa Badawcza: Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów – BW  Grupa Badawcza: Symulacje Procesów Technologicznych – BT

środki transportu, budownictwo, obronność, przetwórstwo metali, maszyny i urządzenia, itp.

Badania struktury wewnętrznej i powierzchni materiałów oraz powłok i warstw ochronnych metodami makro- i mikroskopowymi Grupa Badawcza: Badania Właściwości i Struktury Materiałów – BL

 • badania makroskopowe
 • analiza profilometryczna 2D i 3D chropowatości i falistości powierzchni Grupa Badawcza: Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów – BW
 • badania mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej: ilościowa analiza składników struktury, wtrąceń niemetalicznych,
 • wielkości ziarna byłego austenitu i głębokości odwęglenia wyrobów stalowych
 • badania mikro- i nanostruktury metodami mikroskopii elektronowej (SEM, S/TEM, HRTEM)
 • badania orientacji wydzieleń i faz (EBSD)
 • mikroanaliza składu chemicznego w mikro- i nanoobszarach (WDS, EDS, EELS, EFTEM)
 • badania domen magnetycznych metodą mikroskopii Lorenza

Badania materiałów metodą dyfrakcji i mikrodyfrakcji promieniowania rentgenowskiego Grupa Badawcza: Badania Właściwości i Struktury Materiałów – BL

 • analiza fazowa jakościowa i ilościowa (w tym metodą Rietvelda), także powierzchni zakrzywionych oraz chropowatych
 • detekcja oraz oznaczenie udziału składnika amorficznego
 • analiza tekstury, wyznaczanie funkcji rozkładu orientacji
 • pomiar stałej sieciowej i wartości parametrów sieciowych
 • analiza naprężeń własnych

Badania właściwości mechanicznych wyrobów metalowych Grupa Badawcza: Badania Właściwości i Struktury Materiałów – BL

 • statyczne próby rozciągania w temperaturze pokojowej, obniżonej do -60°C i podwyższonej do 1200°C
 • próba udarności metodą Charpy’ego w temperaturach od -196°C do 600°C
 • statyczna i technologiczna próba zginania, próby technologiczne wyrobów stalowych
 • pomiary twardości metodami: Brinella, Vickersa i Rockwella

Badania wysokotemperaturowych właściwości mechanicznych materiałów, w tym w zakresie między temperaturą likwidus a solidus za pomocą symulatora Gleeble 3800 Grupa Badawcza: Symulacje Procesów Technologicznych – BT

Badania odporności stali na korozję Grupa Badawcza: Badania Właściwości i Struktury Materiałów – BL

Specjalistyczne badania materiałowe urządzeń energetycznych Grupa Badawcza: Badania Materiałów dla Energetyki – BE

 • skrócone i długotrwałe próby pełzania
 • wyznaczanie wytrzymałości na pełzanie i prędkości pełzania w temperaturze od 500 do 1100°C,
 • diagnostyczne badania materiałowe (metodami niszczącymi i nieniszczącymi) elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w celu oceny stanu mikrostruktury, uszkodzeń wewnętrznych oraz szacowania stopnia wyczerpania
 • wyznaczanie trwałości resztkowej, resztkowej trwałości rozporządzalnej oraz czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji materiałów i złącz spawanych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania
 • identyfikacja występujących procesów niszczenia i ustalanie przyczyn awarii

Specjalistyczne badania właściwości surowców hutniczych Grupa Badawcza: Procesy Surowcowe – BS

 • badania właściwości termoplastycznych rud, spieku i grudek
 • badania właściwości rud, spieku i grudek w warunkach redukcyjnych
 • analizy termiczne TG/DTA i TG/DSC umożliwiające rejestrację zmian masy i występujących efektów energetycznych.

Badania i pomiary termowizyjne Grupa badawcza: Procesy Surowcowe – BS

Termowizja, termografia, zdalne badania rozkładu pola temperaturowego, badanie stanu termalnego maszyn i urządzeń, lokalizacja ubytków ciepła, lokalizacja wycieków, diagnostyka instalacji grzewczych, badanie stanu izolacyjności agregatów przemysłowych, ocena stanu wyłożeń ogniotrwałych, badania termowizyjne w przemyśle maszynowym, hutnictwie, energetyce, budownictwie, medycynie etc.