×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Badania i doskonalenie procesów technologicznych
Procesy.jpg

Technologie wytwarzania surówki  Zakład BS

 • spiekanie rud żelaza i innych tworzyw metalonośnych
 • brykietowanie i grudkowanie metalonośnych materiałów wsadowych
 • produkcja surówki

Technologie wytwarzania stali  Zakład BS

 • wytapianie i rafinacja stali w procesach elektrycznych i konwertorowych
 • obróbka pozapiecowa stali

Technologie wytwarzania półwyrobów stalowych

Technologie utylizacji odpadów metalonośnych oraz żużlowych produktów ubocznych z procesów metalurgicznych Zakład BS

Technologie wytwarzania finalnych wyrobów stalowych Zakład BW  Zakład BT

 • walcowanie na gorąco wyrobów stalowych płaskich i długich
 • obróbka cieplnoplastyczna / termomechaniczna
 • kucie swobodne i matrycowe
 • obróbka cieplna klasyczna i bezpośrednio po przeróbce plastycznej na gorąco
 • walcowanie na zimno i ciągnienie

Półprzemysłowa symulacja procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów metalowych

 • modelowanie przebiegu procesów metalurgicznych wytapiania, rafinacji i odlewania, w tym odlewania z dużym przechłodzeniem Zakład BS  Zakład BW
 • symulacja wysokotemperaturowego walcowania wyrobów płaskich i długich Zakład BW
 • symulacja procesów obróbki cieplnoplastycznej / termomechanicznej Zakład BW

Fizyczna symulacja procesów metalurgicznych  Zakład BT

 • ciągłego odlewania stali, formowania tixotropowego, procesów przeróbki plastycznej z uwzględnieniem rozwoju mikrostruktury,
 • otrzymywania struktur ultra drobnoziarnistych i nanomateriałów metodami skumulowanego odkształcenia plastycznego ze zmianą drogi odkształcenia, ciągłego wyżarzania blach, konwencjonalnej obróbki cieplnej i obróbki cieplnej z wykorzystaniem ciepła walcowania oraz operacji spajania za pomocą systemu GLEEBLE 3800
 • przemian fazowych i strukturalnych w procesach przeróbki cieplno-plastycznej za pomocą dylatometru odkształceniowego

Numeryczna symulacja procesów fizycznych i technologicznych Zakład BT

 • nagrzewanie i chłodzenie półwyrobów i wyrobów Zakład BT  Zakład BW
 • ciągłe odlewanie stali
 • procesy przeróbki plastycznej z uwzględnieniem rozwoju mikrostruktury
 • ciągłe wyżarzanie blach
 • opracowanie modelu reologicznego i modelu rozwoju mikrostruktury
 • przemiany fazowe i procesy wydzieleniowe w stopach żelaza Zakład BT  Zakład BW
 • opracowywanie matematycznych modeli przemian fazowych z wykorzystaniem konwencjonalnego modelu JAMK oraz modeli dyskretnych
 • modelowanie właściwości mechanicznych

Opracowywanie założeń techniczno-technologicznych dla nowo projektowanych i modernizowanych urządzeń i linii technologicznych Zakład BS  Zakład BW


Powrótwersja do druku