×

Analizy ekonomiczne i finansowe
Analizy.jpg

Analizy ekonomiczne i finansowe Zakład BS

  • Analiza i prognozowanie rozwoju rynków stalowych wyrobów hutniczych.
  • Kompleksowe opracowania obejmujące: programy restrukturyzacji, przemysłowe studia wykonalności, bezpośrednie i pośrednie badania rynku, strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie marketingowe.


Powrótwersja do druku