×

Aparatura do termicznego rozkładu próbek
DSC_5743.jpg

Stanowisko badawcze do badań termicznego rozkładu materiałów stosowanych w przemyśle odlewniczym (spoiwa, utwardzacze, regeneraty) umożliwia badanie wpływu temperatury w zakresie 100oC – 1300oC na rodzaj i ilość związków organicznych (WWA, BTEX) uwalnianych w trakcie termicznego rozkładu wybranych materiałów.


Powrótwersja do druku