×

Skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 3D 200i
01_01_www_imz024.jpg

Mikroskop może pracować w trybach wysokopróżniowym, niskopróżniowym (10-130 Pa) oraz środowiskowym (130-2600 Pa) oraz jako urządzenie do preparatyki jonowej próbek S/TEM. Wyposażony jest w detektory SE, LF-GSED, GSED, GAD-BSE i EDS. Napięcie przyśpieszające elektrony 0,2 – 30 kV i jony 2-30 kV. Rozdzielczość kolumny elektronowej przy 30 kV: 3,0 nm dla detektora SE i 4,0 nm dla detektora BSE. Zakres możliwych do uzyskania powiększeń mikroskopu wynosi od 10 do 100 000x. Mikroskop pozwala na badania materiałów przewodzących (metali i ich stopów) oraz próbek nieprzewodzących takich jak: ceramika, polimery oraz materiały organiczne. Umożliwia również prowadzenie obserwacji w warunkach zmiennej próżni w komorze preparatu.

Zakres oferowanych badań:

Kolumna elektronowa (SEM, LV-SEM, ESEM):

 • ocena charakteru przełomów,
 • ocena jakości wyrobów wykonanych z materiałów przewodzących i nieprzewodzących;
 • badanie materiałów proszkowych;
 • badania replik ekstrakcyjnych i odwzorowujących;
 • ocena struktury zgładów metalograficznych;
 • obserwacja charakteru wtrąceń niemetalicznych na zgładach nietrawionych i w przełomach;
 • analiza składu chemicznego EDS (w punkcie, wzdłuż linii, w obszarze);
 • badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących i odgazowujących w zmiennej próżni.

Kolumna jonowa (FIB):

 • przygotowanie preparatów do S/TEM
 • kontrolowane modyfikacje powierzchni w skali nano
 • obrazowanie struktury z kontrastem kanałowania


Powrótwersja do druku