×

BS - Zakład Badań Procesów Surowcowych

Kadra badawcza

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marian Niesler, prof. nzw., tel. +48 (32) 23 45 291, e-mail: mniesler@imz.pl
Zastępca Kierownika Zakładu: dr inż. Mariusz Borecki, tel. +48 (32) 23 45 256, e-mail: mborecki@imz.pl


dr inż. Harald Kania
dr inż. Piotr Różański
dr inż. Janusz Stecko
dr inż. Bogdan Zdonek
mgr inż. Ireneusz Szypuła
inż. Wacław Wittchen

Wyposażenie badawcze

DSC_5453.jpg

Linia do półprzemysłowej symulacji procesów spiekania (LS), stanowiąca specjalne urządzenie badawcze, jest jedyną tego typu kompleksową instalacją badawczą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Efektem wykorzystania tej infrastruktury będzie większa ilość realizowanych prac badawczo-rozwojowych zgodnych tematycznie z obszarem: „innowacyjne technologie surowcowe i recykling wtórnych materiałów” uznanym dla Europy za kluczowy w realizacji programu efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów. Potencjał badawczy w postaci LS umożliwi rozwój współpracy międzynarodowej i czynny udział w przedsięwzięciach badawczych UE mających na celu rozwój nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

18-02-6.jpg

W czerwcu 2009 roku Zespół Badań Surowcowych IMŻ został wyposażony w analogowe urządzenie Multi-Lab®III, które umożliwia wykonywanie pomiarów i obliczeń następujących wielkości: temperatury i aktywności tlenu w płynnej stali; zawartości węgla w stali;
zawartości glinu w stali dla niskich poziomów aktywności tlenu (poniżej 3,0 ppm tlenu aktywnego); temperatury płynnej stali i jej temperatury likwidusu; procentowej zawartości FeO w żużlu.

14.jpg

Urządzenie składa się z wysokotemperaturowego pieca rurowego z mikroprocesorowym regulatorem temperatury, kamery wizyjnej CCD z układem filtrów komputera PC wraz z oprogramowaniem. Sprzężenie pieca i kamery wizyjnej z komputerem wyposażonym w program analizy obrazu umożliwia pełną automatyzację określania charakterystycznych punktów topliwości popiołów, paliw stałych i żużli wraz z wizualizacją i archiwizacją wyników.

wersja do druku