×

Przyrząd do pomiaru punktów topliwości popiołów, paliw stałych i żużli
14.jpg

Urządzenie składa się z wysokotemperaturowego pieca rurowego z mikroprocesorowym regulatorem temperatury, kamery wizyjnej CCD z układem filtrów komputera PC wraz z oprogramowaniem. Sprzężenie pieca i kamery wizyjnej z komputerem wyposażonym w program analizy obrazu umożliwia pełną automatyzację określania charakterystycznych punktów topliwości popiołów, paliw stałych i żużli wraz z wizualizacją i archiwizacją wyników.


Powrótwersja do druku