×

BT - Zakład Symulacji Procesów Technologicznych

Kadra badawcza

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Roman Kuziak, tel. +48 (32) 23 45 241, e-mail: rkuziak@imz.pl
Zastępca Kierownika Zakładu: dr inż. Władysław Zalecki, tel. +48 (32) 23 45 247, e-mail: wzalecki@imz.pl


dr inż. Artur Mazur
dr inż. Valeriy Pidvysots'kyy
mgr Ryszard Molenda
mgr inż. Zdzisław Łapczyński
mgr inż. Jarosław Opara


Wyposażenie badawcze

01_01_www_imz014.jpg

Dylatometr DIL 805A/D firmy Baehr Thermoanalyse GmbH jest urządzeniem umożliwiającym przeprowadzanie badań przemian fazowych stali i stopów zarówno w stanie nieodkształconym jak i po odkształceniu. Dylatometr wyposażony jest w głowicę LVDT o rozdzielczości ±0,06 μm i precyzji utrzymania temperatury ± 0,5°C. Zakres temperatury badania wynosi -150-1100°C (termoelement K) lub 20-1550°C (termoelement typu S). Maksymalne szybkości chłodzenia wynoszą dla próbki rurkowej ø4xø3 mm i długości 10,0 mm ok. 200°C/s (chłodzenie sprężonym azotem) i ok 300°C/s (chłodzenie sprężonym helem). Szybkość chłodzenia sprężonym helem próbek cylindrycznych odkształconych w helu nie przekracza 100°C/s.

wersja do druku