×

Pozostałe wyposażenie badawcze
  •  Symulator MaxStrain
  • Program termodynamiczny ThermoCalc
  • Program DICTRA do obliczeń kinetyki przemian fazowych kontrolowanych procesem dyfuzji
  •  Program JMatPro do prowadzenia obliczeń termodynamicznych, obliczeń zależności stałych materiałowych w funkcji temperatury i składu chemicznego oraz obliczeń przemian fazowych i obróbki cieplnej
  • Program Statistica i Statistica Neural Network
  •  Program Calco-Soft dla symulacji numerycznej procesu COS
  • Program FORGE2005 dla modelowania procesów przeróbki plastycznej i procesów obróbki cieplnej


Powrótwersja do druku