×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Konferencje

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza w cyklu dwuletnim organizuje Otwarte Seminaria Naukowe poświęcone przeglądowi działalności badawczej realizowanej przez Instytut i we współpracy z Instytutem.

W cyklach miesięcznych natomiast odbywają się Seminaria Naukowe dla pracowników Instytutu, na których prezentowane są m.in. wyniki statutowych prac badawczych.

Ponadto Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji i sympozjów naukowych, w tym:

  • corocznej Polsko-Czesko-Słowackiej Konferencji Analityki Hutniczej, organizowanej od roku 1978
  • konferencji „Materiałografia” organizowanej w cyklu dwuletnim od roku 1997
  • Szkoły Fluorescencji Rentgenowskiej, organizowanej w cyklu dwuletnim od roku 2004
  • Szkoły Emisyjnej Spektrometrii Optycznej w cyklu dwuletnim, organizowanej od roku 2007
  • sympozjów naukowych współorganizowanych z producentami aparatury badawczejwersja do druku