×

Strona główna
wmee.jpg

Wielosektorowe Modele Ekonomiczno-Ekologiczne

Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.

Kierownik projektu: dr Marcin Miczka

Projekt rozwojowy własny nr N R11 0043, dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Data rozpoczęcia: 1 listopada 2010 r.

Data zakończenia: 31 października 2013 r.


Powrótwersja do druku