×

Projekt NANOSTAL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych"

 

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.03.01-00-042/08-00

Projekt wykonywany przez Konsorcjum:

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

ul. Karola Miarki 12-14

44-100 Gliwice

Tel: 032 2345205

Fax: 032 2345300

www.imz.pl

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

05-220 Zielonka

Tel: 022 7614401

Fax: 022 7614445

www.witu.mil.pl

Data rozpoczęcia: 02.02.2009 r.

Data zakończenia: 30.06.2013 r.


Powrótwersja do druku