×

Nagroda I stopnia Ministra Budownictwa

W dniu 13 listopada 2006 r. Minister Budownictwa Andrzej Kordian Aumiller wręczał nagrody laureatom na uroczystości zakończenia 51 edycji konkursu na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki oraz geodezji i kartografii. Zespół naukowców, a wśród nich doc. dr hab. inż. Bogdan Garbarz z Instytutu Metalurgii Żelaza, za zastosowany w praktyce budowlanej cykl prac naukowo-badawczych pt.: "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone" otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa.

2006-11-13


Powrótwersja do druku