×

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2008-2011

W dniu 26 marca 2008 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w kadencji 2008-2011. W skład 25-osobowej Rady wchodzi 15 pracowników Instytutu oraz 10 uznanych naukowców i specjalistów spoza Instytutu powołanych przez Ministra Gospodarki. Rada Naukowa dokonała wyboru Prezydium w następującym składzie:

Prof. dr Tadeusz Bołd

Przewodniczący RN

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro

I Zastępca Przewodniczącego RN

Doc. dr hab. inż. Bogdan Garbarz

II Zastępca Przewodniczącego RN Przewodniczący Zespołu ds. programowania i oceny działalności naukowo-badawczej

Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha

Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju kadry oraz stopni i tytułu naukowego

dr inż. Wojciech Szulc

Przewodniczący Zespołu ds. organizacyjno-finansowych

dr inż. Artur Mazur

Sekretarz RN

 

2008-03-26

Zobacz także


Powrótwersja do druku