×

Statuetka Honorowa dla Pana Profesora Tadeusza Bołda

Pracownicy Instytutu w dniu 21 maja 2010 roku w składzie: prof. dr Tadeusz Bołd, doc. dr inż. Bogdan Garbarz, dr Wojciech Burian, dr inż. Jarosław Marcisz, dr inż. Tadeusz Kuźnik uczestniczyli w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej" organizowanej z okazji Dnia Hutnika połączonego z 60-leciem Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Celem konferencji była prezentacja wyników prac doświadczalnych i teoretycznych związanych z metalurgią i inżynierią materiałową. Na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej wyróżniono Statuetką Honorową Pana Profesora Tadeusza Bołda przyznaną uchwałą Rady nr 271/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju nauk metalurgicznych i inżynierii materiałowej oraz za współpracę i pomoc dla rozwoju i działalności Wydziału.

2010-05-21


Powrótwersja do druku