×

Ocena parametryczna jednostek naukowych

Zgodnie z Komunikatem nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 r. o ustalonych kategoriach jednostek naukowych Instytutu Metalurgii Żelaza otrzymał kategorię A.

2010-09-30


Powrótwersja do druku