×

Odznaczenie medalami państwowymi 19 pracowników Instytutu

W dniu 2 grudnia 2010 roku w Instytucie Metalurgii Żelaza odbyło się posiedzenie Rady Naukowej podsumowujące obchody 65-lecia Instytutu. W trakcie posiedzenia 19 pracowników Instytutu zostało odznaczonych medalami za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: 15 pracowników medalem złotym i 4 pracowników medalem srebrnym. Z upoważnienia Prezydenta RP odznaczenia dokonał Prezydent miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

2010-12-02


Powrótwersja do druku