×

Rada Naukowa Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2011-2015

W dniu 29 czerwca 2011 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza kadencji 2011-2015. Zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych w skład Rady weszli wszyscy pracownicy Instytutu posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy (5 osób), osoby spoza Instytutu powołane przez Ministra Gospodarki (10 osób) oraz pracownicy naukowi Instytutu posiadający stopień naukowy doktora, wyłonieni na podstawie wyborów (7 osób). Rada Naukowa w trakcie inauguracyjnego posiedzenia dokonała wyboru Prezydium w następującym składzie:

Prof. dr Tadeusz Bołd

Przewodniczący RN

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mamro

Zastępca Przewodniczącego RN

Prof. nzw. dr hab. inż. Bogdan Garbarz

Zastępca Przewodniczącego RN Przewodniczący Zespołu ds. Programowania i Oceny Działalności Naukowo-Badawczej

Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha

Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Kadry

Dr inż. Wojciech Szulc

Przewodniczący Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych

Dr inż. Jarosław Marcisz

Sekretarz RN

Pełny skład Rady:

2011-06-29


Powrótwersja do druku