×

Stypendia MNiSW dla młodych naukowców IMŻ

Dwóch młodych naukowców naszego Instytutu: dr Wojciech Burian (w 2011 roku) i dr inż. Adam Zieliński (w 2010 roku) cieszących się znaczącym dorobkiem naukowym otrzymało stypendium naukowe Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej jakości badania. W 2011 roku w konkursie na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców wpłynęły 793 wnioski (stypendium przyznano 256 naukowcom), a w roku 2010 wpłynęło 296 wniosków (stypendium przyznano 32 naukowcom).

2012-03-18


Powrótwersja do druku