×

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Januszowi Dobrzańskiemu

W dniu 12 czerwca 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w wyniku jednomyślnego głosowania podjęła uchwałę o nadaniu pracownikowi Instytutu Metalurgii Żelaza dr. inż. Januszowi DOBRZAŃSKIEMU stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Rozprawa habilitacyjna pt.: "Materiałoznawcza interpretacja trwałości stali dla energetyki", dotyczyła identyfikacji procesu degradacji stali żarowytrzymałych podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, zmian ich struktury i rozwoju wewnętrznych uszkodzeń pod wpływem naprężeń i temperatury.

2012-06-12


Powrótwersja do druku