×

17-20-09-3C.jpg

W dniach 17-20 września 2018 r. w Jachrance k. Warszawy, odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa. Organizatorami konferencji byli: Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy IMŻ: dr inż. Jarosław Marcisz, dr hab. inż. Jerzy Stępień i dr inż. Marek Burdek.

dyplom-medal.jpg

W dniach 15-17 października 2018 r. odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2018”. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską.

Jest to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku na wystawie biorą udział naukowcy z ponad 25 państw świata m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu oraz oczywiście z Polski. Wynalazcy prezentują na wystawie innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej, organizowany jest również Światowy Konkurs Chemiczny.

Instytut Metalurgii Żelaza wraz z Politechniką Śląską został nagrodzony brązowym medalem za projekt pt. THE EVALUATION SYSTEM OF RESIDUAL LIFE OF MATERIALS FOR POWER UNITS WITH 50+ EFFICIENCY.

<    1 2 3 4 5 6 7   >   z 27 stron.
wersja do druku