×

W dniach 15-18 listopada br. w Sewilli odbyło się spotkanie rozpoczynające proces rewizji i aktualizacji BREF-u (Kick of Meeting – KoM). Polskę reprezentował przedstawiciel Ministerstwa Środowiska wraz z ekspertem zewnętrznym w osobie dr hab. inż. Wojciecha Szulca, prof. nzw. – Zastępcę Dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza.

W dniu 22 listopada odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami grupy ArcelorMittal. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ArcelorMittal z oddziałów z Dąbrowy Górniczej, Galati (Rumunia), Ostrawy (Czechy), ArcelorMittal Maizières Research SA z Francji oraz przedstawiciele Instytutu z Zakładu Badań Procesów Surowcowych. Spotkanie prowadził Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw.

IWIS 2016.JPG

Instytut został nagrodzony złotym medalem za projekt pt.: ”System sterowania i wizualizacji pieca wysokotemperaturowego”.
Projekt został zgłoszony wspólnie z Politechniką Śląską: dr inż. Marek Sroka, dr Agata Śliwa, ze strony Instytutu projekt koordynowali: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw., dr inż. Adam Zieliński, dr inż. Jacek Loska, dr inż. Hanna Purzyńska i mgr inż. Michał Szulc.

I<    <    4 5 6 7 8 9 10   >   z 27 stron.
wersja do druku