×

Targi urządzeń i systemów obronnych - XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, 4-7 września 2018 r., Kielce
kontener.jpg

W dniach 4-7 września 2018 r. w Kielcach odbyły się targi urządzeń i systemów obronnych – XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W wydarzeniu wzięli udział następujący pracownicy IMŻ: dr inż. Jarosław Marcisz, dr hab. inż. Jerzy Stępień, dr inż. Marek Burdek i dr inż. Artur Żak. W trakcie tegorocznych targów pracownicy IMŻ promowali w formie posteru realizowany projekt finansowany z funduszy strukturalnych. Kierownik projektu dr inż. Jarosław Marcisz przedstawił cel projektu POIR 4.1.4-00-0047/16 pt.: Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych, wykonawców oraz ramy czasowe jego realizacji. Podczas targów przeprowadzono rozmowy nt. bieżącej i przyszłej współpracy z przedstawicielami firm: MESKO S.A., ZMT S.A., ISD Huta Częstochowa oraz wojskowych instytutów badawczych: WITU Zielonka, WITPiS i uczelni WAT.

2018-09-10


Powrótwersja do druku