×

W dniach 21-23 listopada 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Konferencja Techniczna „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”

W dniach 21-23 listopada 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Konferencja Techniczna „Realizacja i Eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”. W wydarzeniu wzięli udział: Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. IMŻ oraz Kierownik Zakładu BE dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof IMŻ. Podczas konferencji ze strony IMŻ przedstawiono dwa referaty:

  • Trwałość eksploatacyjna elementów ciśnieniowych kotłów o parametrach nadkrytycznych
  • Stan zerowy materiału elementów krytycznych kotła i rurociągów parowych oraz jego przydatność w ocenie trwałości eksploatacyjnej

Celem Konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu: Odbudowa mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, Wymagania techniczne związane z budową nowoczesnych bloków na parametry nadkrytyczne, Doświadczenia eksploatacyjne bloków na parametry nadkrytyczne – doświadczenia inwestorów z budowy oraz prowadzenia projektów, Założenia techniczne i trendy przy budowie nowych bloków, Ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych, Problem jakości wykonania i dostaw prefabrykatów dla elementów bloków nadkrytycznych, Nowoczesne technologie i materiały stosowane w kotłach na parametry nadkrytyczne, Ekonomika eksploatacji bloków nadkrytycznych (stopa zwrotu inwestycji, ryzyka), itp.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: https://konferencje.nowa-energia.com.pl

2018-11-27


Powrótwersja do druku