×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 1/2004

Józef Paduch

Instytut Metalurgii Żelaza

Monika Sankowska

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

PRZEBIEG RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W POLSKIM HUTNICTWIE ŻELAZA I STALI W 2003 ROKU

W wyniku realizacji programu restrukturyzacji zatrudnienia w 2003 r. w hutach objętych Hutniczym Pakietem Socjalnym poziom zatrudnienia zmniejszył się z 23,2 do 21,1 tys. pracowników. Największe redukcje zatrudnienia wiązały się z konsolidacją Polskich Hut Stali S.A. oraz z postawieniem w stan upadłości Huty Andrzej S.A. i Huty Batory S.A., a także w stan likwidacji Huty Jedność S.A. Koszty restrukturyzacji zatrudnienia wyniosły około 29,1 mln zł, przy czym około 2,2 mln zł. stanowiła dotacja budżetowa Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. W perspektywie najbliższych lat restrukturyzacja hutnictwa będzie ukierunkowana na poprawę struktury jakościowej kadr hutniczych, przy wsparciu budżetowym państwa określonym w Hutniczym Pakiecie Aktywizującym.

Urszula Galisz, Lech Bulkowski, Harald Kania

Instytut Metalurgii Żelaza

Józef Barański

Instytut Materiałów Ogniotrwałych

POPRAWA CZYSTOŚCI METALURGICZNEJ STALI METODĄ FILTRACJI

Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wymagania i kryteria doboru filtrów ceramicznych do rafinacji ciekłej stali. Przedstawiono wyniki z prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania wykazał filtr wykonany z mulitu o średnicy otworów filtracyjnych 6 mm. Uzyskano obniżenie zawartości tlenu całkowitego w stali o 90%; udział powierzchniowy wtrąceń niemetalicznych obniżył się o 84%, a ilość wtrąceń przypadająca na 1 mm2 o 87%.

Ireneusz Szypuła

Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW STĘŻENIA TLENU W KĄPIELI STALOWNICZEJ NA CZYSTOŚĆ METALURGICZNĄ WYROBÓW STALOWYCH

Przedstawiono wyniki badań przemysłowych mających na celu określenie wpływu zmian stężenia tlenu aktywnego w stali przed spustem z pieca na czystość metalurgiczną wyrobu. Wynika z nich, że im większe będzie przetlenienie kąpieli metalowej w piecu, tym trudniej będzie osiągnąć niskie końcowe stężenie tlenu całkowitego w stali przy standardowej technologii rafinacji pozapiecowej i wymaganym (coraz krótszym) czasie obróbki pozapiecowej. Do szybkiej kontroli tlenu całkowitego w stali wykorzystano lancę pomiarową (zanurzeniową) oraz próbniki typu T.O.S. (Total Oxygen Sample).

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI BAT DLA STALOWNI KONWERTOROWEJ

Przedstawiono techniki, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w świetle Dyrektywy 96/61/WE o Zintegrowanym Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC), zalecane do stosowania w stalowniach konwertorowych, w celu systematycznej redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy ekonomiki procesu. Opisano m.in. techniki odzysku energii gazu konwertorowego, obniżania zawartości cynku w złomie, odpylania konwertora i brykietowania pyłu oraz obróbki ścieków. Zwrócono uwagę na konieczność recyklingu pyłu konwertorowego z wysoką zawartością cynku.

Roman Kuziak, Ryszard Molenda, Artur Mazur

Instytut Metalurgii Żelaza

Roman Lasicz, Jerzy Nawrot Huta Łabędy S.A.

KSZTAŁTOWNIKI FUNKCJONALNE NA OBUDOWY CHODNIKOWE W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO

Na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, opracowano technologię wytwarzania kształtowników funkcjonalnych typu V stosowanych w konstrukcjach obudów chodnikowych w kopalniach węgla. Funkcjonalność kształtowników polega na możliwości zaprojektowania ich własności mechanicznych i użytkowych w zależności od specyfiki warunków wydobycia węgla panujących w kopalni.

Marek Burdek

Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW CHROMOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI WALCÓW ROBOCZYCH W PROCESIE WYGŁADZANIA BLACH

Przedstawiono wyniki badań topografii walców roboczych chromowanych i niechromowanych podczas wygładzania blach stalowych. Stwierdzono, że zarówno chromowanie powierzchni jak i wyjściowa jej topografia wpływają na chropowatość walców podczas wygładzania blach.

2012-10-14


Powrótwersja do druku