×

Sekwencyjny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal ZSX Primus II firmy Rigaku
01_01_www_imz005.jpg

Spektrometr wyposażony jest w lampę rentgenowską z anodą Rh, o mocy 4,0 kW, z czołowym okienkiem Be o grubości 30 mikronów. Zestaw 7 kryształów analizujących (LiF200, LiF220, PET, Ge oraz 3 kryształy wielowarstwowe) umożliwia analizę jakościową i ilościową pierwiastków w zakresie od węgla do uranu.

Spektrometr stosowany jest do analizy składu chemicznego:

  • stopów - żelaza, niklu, kobaltu, miedzi, tytanu, glinu, magnezu i cynku
  • rud - żelaza, chromu i manganu
  • żużli, spieków, pyłów
  • tworzyw sztucznych
  • materiałów stałych - nietypowych, o nieznanym składzie, przy wykorzystaniu analizy bezwzorcowej.

Spectrometr wykorzystywany jest także do analizy próbek (sortowanie) pod katem zgodności z dyrektywą RoHS 2002/95/WE.


Powrótwersja do druku