×

Spektrometr ICP-OES Agilent 5100 SVDV
spektrometr.jpg

Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem  w plazmie indukcyjnie sprzężonej z optyką Echelle, wyposażony jest w źródło plazmy pionowej oraz przystawkę do analizy wodorków. W spektrometrze możliwa jest pionowa i pozioma obserwacja plazmy.

Przyrząd stosowany jest do analizy ilościowej (w tym do analizy śladowej) i jakościowej następujących materiałów:

  • stal nisko-, średnio- i wysokostopowa,
  • żeliwo,
  • stopy metali kolorowych,
  • materiały ceramiczne, surowce mineralne, odpady przemysłowe (osady z powierzchni rur kotłowych),
  • wody przemysłowe i gruntowe.

Spektrometr wykorzystywany jest także do analizy próbek pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS 2002/95/WE.


Powrótwersja do druku