×

Spektrometr sekwencyjny OES/ICP Ultima 2 Jobin-Yvon
01_01_www_imz008.jpg

Spektrometr sekwencyjny z optyką 1 m, wyposażony w źródło plazmy pionowej oraz przystawkę do analizy wodorków.

Przyrząd stosowany jest do analizy ilościowej ( w tym śladowej) i jakościowej następujących materiałów:

           stal nisko-, średnio- i wysokostopowa,

           żeliwo,

           stopy metali kolorowych,

           materiały ceramiczne, surowce mineralne, odpady przemysłowe (osady z powierzchni rur kotłowych)

           wody przemysłowe i gruntowe

Spektrometr wykorzystywany jest także do analizy próbek pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS 2002/95/WE.


Powrótwersja do druku