×

Dyfraktometr rentgenowski Empyrean firmy PANalytical do badań składu fazowego materiałów polikrystalicznych
01_01_www_imz029.jpg

Dyfraktometr został zakupiony z dotacji Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przez Laboratorium Badań Właściwości i Struktury Materiałów IMŻ.Instalację i uruchomienie przeprowadzono w roku 2011.

Zakres oferowanych badań:

 • identyfikacja fazowa związków nieorganicznych w oparciu o corocznie aktualizowaną bazę PDF-4+ ilościowa analiza fazowa metodą Rietvelda, w tym oznaczanie udziału składnika amorficznego precyzyjny pomiar stałej sieciowej

Postać i rodzaj próbek:

 • próbki proszkowe o masie od 0,5 mg do 2 g
 • próbki higroskopijne
 • materiały ulegające silnemu teksturowaniu podczas preparatyki
 • próbki masywne o wymiarach maksymalnych: 10 cm x 10 cm x 10 cm
 • próbki masywne o nietypowym kształcie

Wyposażenie dyfraktometru:

 • cztery rodzaje lamp rentgenowskich: Co, Cu, Cr, Fe
 • dwa detektory: nowoczesny wysokowydajny detektor półprzewodnikowy Pixcel oraz tradycyjny punktowy detektor proporcjonalny
 • standardowa konfiguracja Bragga-Brentano typu θ:θ
 • automatyczny zmieniacz próbek (15 uchwytów)
 • zwierciadła wielowarstwowe, formujące wiązkę równoległą do badań powierzchni chropowatych oraz zakrzywionych
 • monokapilary (dwie średnice do wyboru: 0,3 mm oraz 0,1 mm) do mikrodyfrakcji z możliwością rejestracji fotograficznej obszaru,z którego jest wykonywana analiza

 


Powrótwersja do druku