×

Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z250; o zakresie siły do 250kN
01_01_www_imz033.jpg

Przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZWICK Z250 wykonuje się wszystkie statyczne próby wytrzymałościowe niezbędne do oceny jakości badanych materiałów. Maszyna zaopatrzona jest w oprzyrządowanie umożliwiające wykonanie prób wytrzymałościowych próbek i obiektów o różnych rozmiarach i o szczególnych właściwościach mechanicznych jak na przykład: stopy typu maraging, materiały nanokrystaliczne, czy ultradrobnoziarniste których badanie i rozwój jest w kręgu zainteresowań IMŻ. Zastosowanie jednoczesne dwóch ekstensometrów do pomiaru zmiany długości i szerokości próbki umożliwia rejestrację zmiany naprężenia i wydłużenia rzeczywistego podczas próby co jest niezbędne do wyznaczenia między innymi: krzywej umocnienia czy współczynnika anizotropii plastycznej Podstawowy zakres oferowanych badań przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Zwick Z250:

  • statyczna próba rozciągania w temperaturze pokojowej z wyznaczaniem wymaganych przez normę PN-EN ISO 6892-1 wielkości;
  • statyczna próba ściskania i zginania;
  • wyznaczanie modułu Younga E,
  • wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej r blach cienkich i taśm;
  • wyznaczanie wykładnika umocnienia n przy rozciąganiu;
  • próby technologiczne zginania, łamania, spłaszczania, roztłaczania itp;
  • badania właściwości mechanicznych prętów zbrojeniowych, rur, blach, kształtowników, złączy spajanych i innych wyrobów hutniczych.

 

Parametry techniczne maszyny Zwick  Z250

Dokładność i powtarzalność pozycjonowania

± 2 μm
Pomiar siły klasa 0.5
Zakres pomiarowy siły 165 % siły nominalnej FN
Maksymalna siła badawcza FN   (rozciąganie / ściskanie) 250kN
Prędkość badawcza w całym zakresie obciążeń 0 – FN 0.0001 – 600 mm/min
Maksymalna droga pomiarowa ekstensometru 30 mm
Stosowane ekstensometry do pomiaru wydłużenia rozstaw macek 10 – 200 mm
do pomiaru przewężenia rozstaw macek 10 – 20 mm
Próbki do badań

Płaskie zgodne z PN-EN ISO 6892-1

arkusze blach, taśmy o grubości >= 0,1 mm

O przekroju okrągłym zgodne

z PN-EN ISO 6892-1

druty, pręty itp. o średnicy >= 4 mm

 


Powrótwersja do druku