×

Młot do badania udarności Zwick/Roell RKP 450
01_01_www_imz034.jpg

Przy użyciu młota do badania udarności Zwick/Roell RKP 450  można wykonać próbę udarności sposobem Charpy’ego według  normy: PN-EN ISO 148-1:2010 oraz ASTM E23 Badania służą do: oceny odporności materiału na uderzenie i ustalenia progu kruchości. Według zapisów normy: PN-EN ISO 148-1:2010, próby udarności sposobem Charpy’ego wykonuje się przy użyciu dwóch rodzajów bijaka. Różnica zawarta jest w promieniu zaokrąglenia ostrza bijaka, który to promień może mieć:2 mm -(b) rys 1 i 8 mm -(a) rys 1.  

Młot Zwick/Roell RKP 450  posiada możliwość wykonania prób udarności zarówno przy udziale bijaka o promieniu ostrza równym 2mm (KV2,  KU2) jak i o promieniu ostrza równym 8mm (KV8, KU8 ) Podpory do mocowania próbek dostosowane są do standardowych próbek prostopadłościennych o wymiarach 55 x 10 x 10 mm z karbem w kształcie litery V i U. Pomiar energii potrzebnej do złamania próbki odbywa się na 3 poziomach: mechanicznym na skali młota i na dwóch niezależnych systemach zapisu elektronicznego. Istnieje możliwość automatycznego przekazywania wyników poprzez sieć. Chłodzenie próbek odbywa się w chłodnicy wykorzystującej suchy lód i ciekły azot. Podgrzewanie przeprowadza się w piecu sylitowym usytuowanym w pobliżu młota. Podstawowy zakres oferowanych badań przy użyciu Młota do badania udarności Zwick/Roell RKP 450:

  • próby udarności sposobem Charpy’ego wg PN-EN ISO 148-1: 2010,
  • próby udarności sposobem Charpy’ego wg ASTM E23,
  • Próby udarności w temperaturze obniżonej do -196oC,
  • Próby udarności w temperaturze podwyższonej do  800oC.

 

Parametry techniczne Młota do badania udarności Zwick/Roell RKP 450:

Maksymalna energia uderzenia 450 J
Prędkość uderzenia 5,23 m/s
Zakres temperatury badań -196oC do +800oC
Głowice wahadła Dla energii 300J oraz 450J
Noże udarowe dla próby Charpyego wg ISO 148-1 oraz ASTM E23
Wymiary standardowej próbki 55 x 10 x 10 mm
Rozdzielczość układu pomiarowego 0,1 J


Powrótwersja do druku