×

Pozostałe wyposażenie badawcze
  • Młyn planetarny Vario-Planetary Mill Pulverisette 4 firmy Fritsch
  • Aparatura do badań korozji międzykrystalicznej
  • Wielokanałowy cyfrowy system pomiarowy do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych firmy BMC
  • System do pomiaru naprężeń własnych metodą wiercenia otworów RS 200 firmy VISHAY
  • System wyznaczania naprężeń własnych metodą magnetosprężystą STRESSCAN 500C firmy STRESSTECH


Powrótwersja do druku