×

Pozostałe wyposażenie badawcze
 
  • Urządzenie do badań własności termoplastycznych rud, spieku i grudek
  • Urządzenie do badania reaktywności koksów wobec CO2 w temperaturach 900, 1000 i 1100oC
  • Urządzenie do badań wytrzymałości koksu w temperaturze 1000oC
  • Piece obrotowe o regulowanym kącie nachylenia


Powrótwersja do druku