×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 3/2019
JMM 3-okl.jpg

Spis treści


Marek BURDEK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESÓW CIĄGNIENIA DRUTÓW Z ZASTOSOWANIEM CIĄGADEŁ MONOLITYCZNYCH I ROLKOWYCH

W artykule przeprowadzono analizę porównawczą ciągnienia drutów w ciągadłach monolitycznych i rolkowych na podstawie symulacji numerycznych wykonanych za pomocą programu QForm 3D. Przedstawiono istotne różnice pomiędzy ww. rodzajami ciągadeł w aspekcie technologii wytwarzania drutów okrągłych. Analizie poddano w szczególności rozkłady naprężeń i odkształceń na przekroju półwyrobu w trakcie ciągnienia i wyrobu końcowego. Symulacje numeryczne wykonano dla stali niskowęglowej niestopowej w gatunku C10D. Obliczenia dotyczyły wytwarzania drutów o średnicy 6,5 mm z walcówki o średnicy 8,5 mm. Wyniki symulacji i analiz wykazały zasadność stosowania ciągadeł rolkowych w aspekcie szeroko rozumianej opłacalności produkcji i wydajności procesu, zależnych od zużycia narzędzi i energii oraz czasochłonności, przy zachowaniu gwarancji uzyskania wymaganej jakości powierzchni, kształtu i jakości wewnętrznej.

Słowa kluczowe: ciągnienie, drut, ciągadło rolkowe, ciągadło monolityczne


Roman KUZIAK

Valeriy PIDVYSOTS’KYY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Stanisław WĘGLARCZYK

Maciej PIETRZYK

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

NISKOWĘGLOWE STALE BAINITYCZNE UMACNIANE WYDZIELENIOWO DO PRODUKCJI ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH

W artykule scharakteryzowano proces projektowania technologii kucia elementów złącznych z niskowęglowych stali bainitycznych umacnianych wydzieleniowo. Technologię kucia zaprojektowano na podstawie symulacji numerycznych z wykorzystaniem programu Forge. Do symulacji użyto modelu reologicznego badanych stali opracowanego metodą analizy odwrotnej prób plastometrycznych zrealizowanych za pomocą symulatora Gleeble 3800. Badania plastometryczne przeprowadzono na próbkach cylindrycznych w przedziale temperaturowym 20÷300°C i prędkości odkształcenia 0,1÷10 s-1. Celem przeprowadzonych badań było przeprowadzenie symulacji fizycznych i numerycznych całego łańcucha produkcyjnego elementów złącznych z uwzględnieniem walcowania i chłodzenia walcówki, przeciągania i kucia na zimno. W końcowej części artykułu scharakteryzowano możliwości modelowania numerycznego w celu opracowania najkorzystniejszej technologii wytwarzania elementów złącznych. W tym przypadku zastosowanie klasycznych algorytmów optymalizacyjnych okazało się niemożliwe. Dlatego zastosowano podejście optymalizacji wariantów technologicznych metodą prób i błędów, połączoną z wiedzą ekspercką. W wyniku zastosowanej metody opracowano najkorzystniejszy wariant kucia zarówno z uwagi na płynięcie plastyczne materiału, jak również optymalny kontakt główki elementu złącznego z łączonym elementem.

Słowa kluczowe: elementy złączne, stale bainityczne umacniane wydzieleniowo, kucia na zimno, symulacja numeryczna


Andrij MILENIN

Piotr KUSTRA

Mirosław WRÓBEL

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Valeriy PIDVYSOTS’KYY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Marek PACKO

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

ZASTOSOWANIE PROCESU CIĄGNIENIA BEZMATRYCOWEGO DO WYDŁUŻENIA CIENKICH DRUTÓW Z MIEDZI I JEJ STOPÓW

Artykuł poświęcono nowemu procesowi produkcji cienkich drutów z miedzi i jej stopów. Zaproponowany proces jest oparty o idee ciągnienia bezmatrycowego. Wsadem do ciągnienia bezmatrycowego jest cienki drut, wyprodukowany za pomocą metody konwencjonalnego ciągnienia. Proponowana technologia jest oparta na wieloprzepustowym procesie. Parametry odkształcenia w każdym przepuście są wyznaczane na podstawie analizy zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia, prędkości odkształcenia i temperatury. W tym celu przeprowadzono badania plastometryczne miedzi i stopu CuZn37. Celem wyznaczenia technologicznej plastyczności oraz propagacji chropowatości powierzchni drutu w trakcie ciągnienia bezmatrycowego wykonano fizyczne i numeryczne modelowanie procesu. Otrzymane dane wykorzystano podczas praktycznej implementacji procesu ciągnienia bezmatrycowego.

Słowa kluczowe: ciągnienia bezmatrycowego, miedź, drut, chropowatość, plastyczność


Dariusz WOŹNIAK

Bogdan GARBARZ

Artur ŻAK

Jarosław MARCISZ

Mariusz ADAMCZYK

Bartłomiej WALNIK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

OKREŚLENIE WARTOŚCI PARAMETRÓW MIKROSTRUKTURALNYCH I MECHANICZNYCH WALCÓWKI ZE STALI PERLITYCZNEJ 0,7%C-0,60/0,70%Mn WARUNKUJĄCYCH WYSOKĄ PODATNOŚĆ DO CIĄGNIENIA Z DUŻYM ODKSZTAŁCENIEM

Artykuł zawiera wyniki badań mikrostruktury i pomiarów właściwości mechanicznych pięciu partii walcówki ze stali perlitycznej węglowo-manganowej 0,7%C-0,60/0,70%Mn (C70D2/C72D2) o średnicy 5,5 mm, wytworzonych przez pięciu producentów. Przedstawiono analizę mającą na celu ustalenie wartości parametrów charakteryzujących mikrostrukturę i właściwości mechaniczne walcówki, umożliwiające zastosowanie w procesie ciągnienia sumarycznego odkształcenia powyżej 90%. Wymagane wartości parametrów mikrostrukturalnych walcówki ustalono dla warunków możliwych do uzyskania w istniejących współczesnych liniach walcowania i regulowanego chłodzenia po walcowaniu. Wykonano symulacje fizyczne ciągnienia, szeroki zakres ilościowych badań mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz pomiary właściwości mechanicznych. Próby weryfikacyjne podatności do ciągnienia z dużym odkształceniem sumarycznym wykonano w przemysłowej ciągarni drutu.

Słowa kluczowe: walcówka perlityczna, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, ciągnienie z dużym odkształceniem

2019-11-21


Powrótwersja do druku