×

Konsultacje i szkolenia
Szkolenia.jpg

Konsultacje i szkolenia indywidualne z zakresu:

  • badań metalograficznych Zakład BL
  • badań właściwości mechanicznych wyrobów metalowych Zakład BL
  • badań z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego Zakład BL
  • wybranych technik analizy składu chemicznego oraz obsługi wybranych przyrządów analitycznych Zakład BC
  • symulacji fizycznej procesów technologicznych Zakład BT


Powrótwersja do druku