×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Dostawa wraz z instalacją komory mgły solnej z wyposażeniem

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

ZP-410/2019

Rozstrzygnięty
2019-02-11
Dostawy 2019-02-06 10:00:00 Instytut Metalurgii Żelaza, Budynek A, pok. 38

Informacje dodatkowe

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14,
wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000061816,
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 631-020-08-19
tel: (32) 23 45 200, fax: (32) 23 45 300,
e-mail:
imz@imz.pl, adres strony internetowej: www.imz.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na:

Dostawa wraz z instalacją komory mgły solnej z wyposażeniem

 

Zakres zamówienia obejmuje:

  • zakup komory mgły solnej z wyposażeniem wraz z jej dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
  • instalację komory w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego i jej uruchomienie,
  • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Szkolenie powinno uwzględniać specyfikę zamawianych konfiguracji. Koszty szkolenia należy włączyć w cenę oferty.
  • dostarczenie Zamawiającemu wraz z urządzeniem dokumentacji:
    • dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi umożliwiających korzystanie z urządzenia i oprogramowania. Dokumentacja musi zawierać szczegółowe instrukcje obsługi oraz kompletną dokumentację techniczną wszystkich elementów składowych w języku polskim;
    • wszelkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw, DTR bądź innych równoważnych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
  • udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Całość prac musi być zakończona w terminie do 30 tygodni 24 tygodni począwszy od daty podpisania umowy. (Aktualizacja z dnia 29.01.2019r.)

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 6.02.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola Miarki 12-14, kod 44-100 Gliwice, Dział Zarządzania i Informacji, Budynek A, pok. 38

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

mgr inż. Ewa Kurkowska

ekurkowska@imz.pl, imz@imz.pl

tel. 32/ 23 45 217

 

 

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2019-01-24 SIWZ Druki
2019-01-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-01-24 SIWZ
2019-01-29 SIWZ Aktualizacja z dn. 29.01.2019
2019-01-29 SIWZ Druki Aktualizacja z dn. 29.01.2019
2019-01-30 Pytania i Odpowiedzi do dnia 30.01.2019r.
2019-02-06 Informacja z otwarcia ofert
2019-02-11 ROZSTRZYNIĘCIE
powrót wersja do druku