×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Dostawa do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach wraz z zabudową laboratoryjnej instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

DZ/270/ZP-409/2019

Rozstrzygnięty
2019-07-02
Dostawy 2019-06-17 10:00:00 Sieć Badawcza Łukasiewicz IMŻ, Dział DZ pok. 38

Informacje dodatkowe

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
instytut badawczy z siedzibą w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14,
wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000061816,
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 631-020-08-19
tel: (32) 23 45 200, fax: (32) 23 45 300,
e-mail:
imz@imz.pl, adres strony internetowej: www.imz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na:

Dostawę do Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach wraz z zabudową laboratoryjnej instalacji do symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego.

Laboratoryjna instalacja w której zasadniczym elementem ma być cyklon i skruber, wykorzystana zostanie do badań symulacji fizycznej oczyszczania gazu wielkopiecowego.

Elementami składowymi laboratoryjnej instalacji są: wentylator, układ podawania pyłu, cyklon, skruber, układ automatyki z oprzyrządowaniem.

Termin wykonania zamówienia - Całość prac musi być zakończona w terminie do 24 tygodnie od daty podpisania umowy.

UWAGA ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 17.06.2019 R.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.06.2019 r. 17.06.2019 R. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola Miarki 12-14, kod 44-100 Gliwice, Dział Zarządzania i Informacji, Budynek A, pok. 38

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

mgr inż. Celina Przybylska-Żur

cprzybylska@imz.pl, imz@imz.pl,  tel. 32/ 23 45  -266.

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2019-05-17 SIWZ ZP-409
2019-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-05-17 DRUK OFERTY
2019-05-30 Pytania i odp. do SIWZ nr 1
2019-05-30 ZMIANA SIWZ ZP-409
2019-05-30 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-06-07 Odpowiedzi na pytania nr 2
2019-06-17 Informacja z otwarcia ofert
2019-07-02 Rozstrzygnięcie przetargu