×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Budowa portierni wraz z zapleczem przy budynku administracyjnym Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Metalurgii Żelaza.

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

ZP-411/2019

Rozstrzygnięty
2019-07-12
Roboty budowlane 2019-06-24 10:00:00 Instytut Metalurgii Żelaza, Budynek A, pok. 38

Informacje dodatkowe

Zamawiający:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
instytut sieci z siedzibą w Gliwicach, ulica Karola Miarki 12-14,
wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000061816,
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 631-020-08-19
tel: (32) 23 45 205, fax: (32) 23 45 300,
e-mail:
imz@imz.pl, adres strony internetowej: www.imz.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 EURO na:

Budowę portierni wraz z zapleczem przy budynku administracyjnym Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytutu Metalurgii Żelaza.

Zakres prac obejmuje budowę portierni na działce 389/2 wraz z budową wewnętrznych instalacji, w tym instalacją mechaniczną, oraz zapleczem technicznym – przebudowa budynku o numerze ewid. 184 na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza.

Dokumentacja obejmuje:

  • Projekt budowlano – wykonawczy portierni wraz z zapleczem (w tym projekty instalacji: c.o, wod – kan, went. elektryczna)
  • Przedmiar prac
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • Pozwolenie na budowę – Decyzja nr 115/2019 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 29.01.2019r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 24 tygodni od daty podpisania umowy.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

mgr inż. Ewa Kurkowska

ekurkowska@imz.pl, tel. 32/ 23 45 217

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2019-05-27 Projekt budowlano - wykonawczy portierni
2019-05-27 Pozwolenie na budowę
2019-05-27 Przedmiar prac
2019-05-27 Projekt instalacji elektrycznej portierni
2019-05-27 Projekt instalacji c.o.,wod-kan, went.
2019-05-27 STWiOR portiernia roboty budowlane
2019-05-27 STWiOR portiernia inst. wod - kan
2019-05-27 STWiOR portiernia inst. elektryczna
2019-05-27 STWiOR portiernia instalacje c.o, went i kilmatyz.
2019-05-27 SIWZ
2019-05-27 SIWZ Druki
2019-05-27 SIWZ Druki (wer. edytowalna)
2019-05-27 OGŁOSZENIE
2019-06-24 Informacja z otwarcia ofert
2019-07-12 ROZSTRZYNIĘCIE
powrót wersja do druku