×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie Instytutu Metalurgii Żelaza – dostosowanie drogi do wymogów drogi pożarowej

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

DZ/270/ZP-414/2019

Rozstrzygnięty
2019-09-10
Roboty budowlane 2019-08-23 10:00:00 Sieć Badawcza Łukasiewicz IMŻ, Dział DZ pok. 38

Informacje dodatkowe

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej (m.in. poszerzenie jezdni do szerokości 4,00 m), która po przebudowie będzie stanowić dojazd pożarowy.

Zakres prac został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do Specyfikacji.

Dokumentacja obejmuje:

  • Przedmiar robót
  • Projekt budowlany, obejmujący opis techniczny i część graficzną (branża: architektura, drogi)
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  • Zgłoszenie nr AB.6743.1.256.2019 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 19.07.2019

Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

mgr inż. Celina Przybylska-Żur

cprzybylska@imz.pl, imz@imz.pl

tel. 32/ 23 45  -266 lub -205.

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2019-07-26 SIWZ ZP-414
2019-07-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-07-26 Opis przebudowa drogi
2019-07-26 STWiOR - przebudowa drogi
2019-07-26 Przedmiar robót
2019-07-26 Rys 01 Plan sytuacyjny
2019-07-26 Plan sytuacyjny
2019-07-26 Rys 02 Rzut przekroje
2019-07-26 Rzut przekroje
2019-07-26 Decyzja - zgłoszenie prac
2019-07-30 DRUK OFERTY
2019-08-13 SIWZ ZP-414 - Aktualizacja
2019-08-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Aktualizacja
2019-08-14 Pytania i odp. do SIWZ nr 1
2019-08-23 Informacja z otwarcia ofert
2019-09-10 Rozstrzygnięcie przetargu