×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Dostawa samochodów osobowych, w tym realizowana w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

ZP-423/2020

Ogłoszony
2020-12-28
Dostawy 2020-12-29 10:00:00 Ł-Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań

Informacje dodatkowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych, w tym realizowana w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. - część I - wynajem długoterminowy (na 36 miesięcy) wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Załączniku nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia - łącznie 8 samochodów. klasa C+ - 2 samochody, klasa D – 5 samochodów, klasa D kombi – 1 samochód; - część II - dostawa (zakup) 1 samochodu – klasa D; - część III - dostawa (zakup) 1 samochodu typu SUV - klasa SUV C.

Zamawiajacym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, 61-755 ul. E. Estkowskiego 6, który zostal wyznaczony jako Pełnomocnik Zamawiajacego upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza.

Dokumentacja znajduje się na stronie internetowej:

https://bip.ilim.lukasiewicz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-w-trybie-pzp

powrót wersja do druku