×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

Modernizacja stanowiska do pomiarów chropowatości i konturu powierzchni

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

ZP/400/2017

Rozstrzygnięty
2017-10-24
Usługi 2017-10-17 10:00:00 Instytut Metalurgii Żelaza, Budynek A, pok. 38

Informacje dodatkowe

KOD CPV: 38540000-2 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa)

KOD CPV: 51230000-3 (Usługi instalowania urządzeń badawczych)

KOD CPV: 50412000-6 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji)

Oferty wariantowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych. Przez ofertę wariantową rozumie się ofertę zawierającą inne rozwiązanie techniczne zmierzające do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość modernizacji stanowiska do pomiarów chropowatości i konturu powierzchni poprzez zakup nowego urządzenia do pomiarów chropowatości i konturu powierzchni z zachowaniem wymaganych minimalnych parametrów technicznych dla modernizowanego urządzenia.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Całość prac musi być zakończona w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

 

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

mgr inż. Ewa Kurkowska, e-mail: imz@imz.pl, ekurkowska@imz.pl, tel. (032) 23-45-217

 

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2017-09-29 SIWZ ZP-400/2017
2017-09-29 Załączniki do SIWZ - druk oferty i oświadczeń
2017-09-29 Ogłoszenie o zamówieniu
2017-10-23 Informacja z otwarcia ofert - korekta do inf. z dn. 17.10.2017
2017-10-24 Rozstrzygnięcie przetargu
powrót wersja do druku