×

Zamówienia publiczne

Dostawa wraz z instalacją wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego elektronowego (SEM) wyposażonego w emiter Schottky’ego FEG, detektory analityczne EDS i EBSD oraz zautomatyzowany system preparatyki próbek

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

ZP/402/2018

Rozstrzygnięty
2018-04-23
Dostawy 2018-03-13 10:00:00 Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Budynek A,

Informacje dodatkowe

Dostawa wraz z instalacją wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego elektronowego (SEM) wyposażonego w emiter Schottky’ego FEG, detektory analityczne EDS i EBSD oraz zautomatyzowany system preparatyki próbek

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2018-02-06 Ogłoszenie o zamówieniu
2018-02-06 SIWZ
2018-02-14 Ogłoszenie o zamówieniu zmodyfikowane
2018-03-01 Pytania i odpowiedzi do SIWZ
2018-03-02 Sprostowanie do pytania 14
2018-03-13 Informacja z otwarcia ofert
2018-04-23 Roztrzygnięcie przetargu
powrót wersja do druku